Running And Upcoming Events

Saturday 20 Jul, 2024
Running
प्रिय धम्म बंधू आणि भगिनीनो नमो बुद्धाय जय भीमजीवनातील आपले उद्दिष्ट ठरवून ते साध्य करणे या विषयावर कार्यशाळा आयोजित केली आहे. आपण या कार्यशाळेसाठी आमंत्रित आहात..दिनांक: 20 जुलै, शनिवार, 2024वेळ: सकाळी 9.00- सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत.नेतृत्व धम्मचारी पासादिक  मैत्रीसह अधिक माहिती साठी भ्रमणध्वनी 7620295178 (सायंकाळी5.00-7.00 वाजेपर्यंत)
Friday 26 Jul, 2024
Upcoming
प्रिय बंधू आणि भगिनीनो सद्धम्म प्रदीप शिवीर केंद्र भाजे येथे. शुक्रवार दिनांक २६ जुलै ते २८ जुलै पर्यंत धम्म परिचय शिविराचे आयोजन करण्यात आले आहे. भाजे येथील निसर्गरम्य वातावरणात ध्यान आणि धम्म अभ्यास करण्यासाठी आपण या शिविरात आमंत्रित आहात स्थळ : सद्धम्म प्रदीप शिवीर केंद्र भाजेदिनांक  : शुक्रवार दिनांक २६ जुलै ते २८ जुलै २०२४ नेतृत्व : धम्मचारी कर्मवज्र अधिक माहितीसाठी व बुकिंग साठी संपर्क क्रमांक  ७०३०३० ४१२३दान राशी : रु. १५,००   मैत्री सह 
Saturday 27 Jul, 2024
Upcoming
प्रिय धम्म बंधू आणि भगिनीनो नमो बुद्धाय जय भीम सर्वांसाठी विविध ध्यान पद्धती सराव या विषयावर कार्यशाळा आयोजित केली आहे. आपण या कार्यशाळेसाठी आमंत्रित आहात.दिनांक: 27 शनिवार, आणि 28 जुलै, रविवार 2024वेळ: सकाळी 9.00- सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत.नेतृत्व: धम्मचारी पासादिकमैत्रीसह शुल्क: रुपये 399/- (यामध्ये दुपारचे जेवण आणि दोन वेळचा चहा समाविष्ट आहे.)  अधिक माहिती साठी भ्रमणध्वनी 7620295178 (सायंकाळी5.00-7.00 वाजेपर्यंत)
Friday 02 Aug, 2024
Upcoming
प्रिय बंधू आणि भगिनीनोसद्धम्म प्रदीप शिवीर केंद्र भाजे येथे. शुक्रवार दिनांक २ ते ४ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत धम्म परिचय शिविराचे आयोजन करण्यात आले आहे.भाजे येथील निसर्गरम्य वातावरणात ध्यान आणि धम्म अभ्यास करण्यासाठी आपण या शिविरात आमंत्रित आहातस्थळ : सद्धम्म प्रदीप शिवीर केंद्र भाजेदिनांक  : शुक्रवार शुक्रवार दिनांक २ ते ४ ऑगस्ट  २०२४नेतृत्व : धम्मचारी कर्मवज्रअधिक माहितीसाठी व बुकिंग साठी संपर्क क्रमांक  ७०३०३० ४१२३दान राशी : रु. १५,०० मैत्री सह 
Wednesday 30 Oct, 2024
Upcoming
प्रिय बंधू आणि भगिनीनोसद्धम्म प्रदीप शिवीर केंद्र भाजे येथे. दिनांक ३० आक्टोबर ते  ते ४ नोव्हेंबर  २०२४ पर्यंत दिवाळीच्या सुट्टीत धम्म परिचय शिविराचे आयोजन करण्यात आले आहे. भाजे येथील निसर्गरम्य वातावरणात ध्यान आणि धम्म अभ्यास करण्यासाठी आपण या शिविरात आमंत्रित आहात स्थळ : सद्धम्म प्रदीप शिवीर केंद्र भाजेदिनांक  : दिनांक ३० आक्टोबर ते  ते ४ नोव्हेंबर  २०२४नेतृत्व : धम्मचारीणी गुणमेघा अधिक माहितीसाठी व बुकिंग साठी संपर्क क्रमांक  ७०३०३० ४१२३दान राशी : रु. २५,००   मैत्री सह 
Enquiry On SMS